Rezultati izbora

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

KLASA: 013-01/13-01/33

URBROJ: 2109-18/13-01/1
Štrigova, 02.06.2013.

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Štrigova 2. lipnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Štrigova utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ŠTRIGOVA

I. Od ukupno 2.474 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.328 birača, odnosno 53,68%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.327 birača, odnosno 53,64%. Važećih listića bilo je 1.306, odnosno 98,42%. Nevažećih je bilo 21 listića, odnosno 1,58%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: STANISLAV REBERNIK 741 glasova 55,80%

Zamjenik kandidata: ZDRAVKO SABOLČEC

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

 

2. Kandidat: BRANKO RESMAN 565 glasova 42,55%

Zamjenik kandidata: IVAN KOLMANIĆ

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Štrigova izabran je STANISLAV REBERNIK

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
ZDRAVKO SABOLČEC

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE ŠTRIGOVA

MILENA EDEŠAR DOMINIĆ