Antikorupcija

 

RED.BR.

DATUM

UGOVORNI OBVEZNIK

PREDMET UGOVORA/

SPORAZUMA

IZNOS/kn

TRAJANJE

1. 02.01.2013. Mehanizacija „ČAVNIČAR“ Stanetinec 7 40312 Štrigova Usluga čišćenja snijega na općinskim cestama tokom 2013. godine ČL. 2. 2013.
2. 02.01.2013. Mehanizacija „ČAVNIČAR“ Stanetinec 7 40312 Štrigova Usluga o strojnim uslugama na održavanju i sanaciji makadamskih cesta na području Općine Štrigova ČL. 2. 2013.
3. 02.01.2013. Mehanizacija „ČAVNIČAR“ Stanetinec 7 40312 Štrigova Usluga o nabavi, dopremi i ugradnji šljunka za redovito šljunčanje nerazvrstanih cesta na području Općine Štrigova ČL.2. 2013.
4. 12.01.2013. MEĐIMURJE  doo Zrinsko-frankopanska 10 40 000 Čakovec Čestitke za blagdane 1.080,00 2013.
5. 14.01.2013. MEĐIMURSKE NOVINE doo Kralja Tomislava 240 000 Čakovec Čestitke za blagdane 1.350,00 2013.
6. 21.01.2013. Saša Golub Prekopa 7 Štrigova Izrada web sreanice 2.000,00 2013.
7. 02.02.2013. „DEFENSOR“ Zagrebačka 71 Varaždin Izvršavanje poslova i zadaća iz područja zaštite i spašavanja 500,00Mjesečno 02.01.2015.
8. 01.07.2013. Geo-gauss doo Svetojelenska 18 Čakovec Izvođenje geodetskih radova 45.875,00 120 dana
9. 15.07.2013. MEĐIMURJE-PLIN doo Obrtnička 4 Čakovec Opskrba prirodnim plinom Mjesečno 30.09.2014.
10. 15.10.2013. BLAŽON Martinska 103Mursko Središće Izvođenje asfalterskih radova 29.920,00 31.10.2013.
11. 12.12.2013. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA R.Boškovića 2 Čakovec Sporazum o sufinanciranju prijevoza učenika 7.510,00 31.12.2013.

U Štrigovi, 31.12.2013. NAČELNIK OPĆINE ŠTRIGOVA

Stanislav Reberenik, v.r.

 

 

Stanislav Rebernik