Održavanje dimnjaka

DIMNJAČARSKI POSLOVI
I TEMELJNJI ZAKONI I PROPISI KOJI REGULIRAJU
OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA:

1. Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti i obavljaju se prema ZAKONU O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU s ciljem pružanja usluge od interesa za fizičke i pravne
osobe.
2. U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara donesen je ZAKON ZAŠTITI OD POŽARA
koji vlasnike ili korisnike dimnjaka i ložišta obvezuju da iste održavaju u ispravnom stanju, o
čemu moraju posjedovati dokumentaciju.
3. Tehnički propis za dimnjake u građevinama određuje:
• Da se redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode sukladno zahtjevima iz
projekta građevine, ali najmanje jedanput godišnje. Pregled dimnjaka treba obaviti i
prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije
bio u uporabi dulje od godinu dana. Prilikom svih pregleda, dimnjak se obavezno čisti
primjereno vrsti dimnjaka.
• Da se izvanredni pregled dimnjaka provodi prije svake promjene uređaja za loženje ili
promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička
svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po nalogu inspekcije.

4. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Štrigova uređuje obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Štrigova, te vrši nadzor nad obavljanjem tih poslova
putem komunalnog redara Općine Štrigova.

ŠTO KORISNICI TREBAJU ZNATI O ODRŽAVANJU DIMNJAKA I UREĐAJA ZA LOŽENJE

1. U svom dimnjačarskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih
poslova a to su:
• Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
• Obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
• Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
• Poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i
uređaja za loženje

2. Dimnjačara treba zvati:
• Kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče
• Kada senzor na plinskom uređaju za loženje upozorava na nepravilan rad dimnjaka
• Kada kod upotrebe plinskog uređaja za loženje dolazi do vlaženja glatkih površina u
prostoru, postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova
• Kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris
• Kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku
• Kada dođe do provlaživanja dimnjaka

•Najmanje jednom godišnje ili češće prema zahtjevima iz projektne građevine

Nakon nastanka požara u dimnjaku
Prije prve upotrebe novog dimnjaka
Prije ponovne upotrebe dimnjaka koji se nije koristio duže od godinu dana
Prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva
Nakon svakog izvanrednog događaja

3. Radnje i pojave koje uvelike otežavaju posao dimnjačaru:
• Spajanje uređaja za loženje na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara
• Promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara
• Nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka
• Nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi
• Nepostojanje vratašca u području sabirača
• Izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara
• Izgradnja ili sanacija dimnjaka s neovlaštenim poduzećima
• Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje od strane neovlaštenih osoba ( lažni dimnjačar ili
korisnik )
• Korištenje dimnjaka za priključak kuhinjske nape ili ventilatora

Navedenim radnjama korisnici dimnjaka ugrožavaju ljudske živote i imovinu, te se izlažu
sankcijama nadređenih državnih organa zbog mogućih šteta prouzročenih neadekvatnim
održavanjem dimnjaka i uređaja za loženje.

Neadekvatno održavanje u pravilu uzrokuje povećane materijalne troškove u održavanju
dimnjaka i uređaja za loženje.

Donošenjem ZAKONA

Propisane su obveze vlasnika ili korisnika u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju
dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl. o čemu moraju posjedovati
dokumentaciju – stručni dimnjačarski nalaz o ispravnosti istih.

O ZAŠTITI OD POŽARA ( N.N., br. 58/93. )

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

(1) Vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju

postrojenja, uređaje, električne, plinske ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i
druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima,
normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

(2) Ako se ne može utvrditi vlasnik iz stavka 1. ovoga članka, obveze utvrđene stavkom 1. ovoga
članka preuzima korisnik.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora, kad se ne može
utvrditi vlasnik, dužni su održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu,
gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije sukladno tehničkim
normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

USPOREDBE

Bezbroj sam se puta našao u situaciji da neki problem s dimnjakom, kako bih ga približio i ljudima koji nisu tehničke struke ( a moje su stranke svih profila, stupnjeva obrazovanja i životnih dobi ) moram uspoređivati s drugim situacijama iz života.

Primjer 1.

Pita stranka:“Zašto sam ja, sada majstore, platio taj pregled dimnjaka, kad sam od vas dobio
negativan nalaz prema kojem se sa svojim dimnjakom ne smijem koristiti?“
Moje objašnjenje:“To vam je isto kao kad za auto platite tehnički pregled, pa ga ne prođete radi
tehničkih neispravnosti na autu.“

Primjer 2. Pita stranka:“Zašto ja na ovakav dimnjak ne mogu priključiti novi bojler, a sa starim je sve štimalo 30 godina?“

Moje objašnjenje:“To vam isto kao da na svog novog BMW-a želite staviti kotače od vaše stare peglice jer su vas baš ti kotači na njoj najbolje služili.“

Primjer 3. Stranka se ljuti:“ Ma dajte, molim vas, kaj se tu ima za popravljati, glavno da dimnjak nije zaštopan i da vuče?“ 

Moja reakcija:“Da vam je automehaničar rekao da vam na autu ne valjaju kočnice, biste li i njemu rekli: „Ma kome je to bitno, glavno da ima dovoljno goriva i klima radi – odoh ja sa ženom i djecom na more.“

MJERE OPREZA KOD PLINSKIH TROŠILA

Plinska trošila, peći i bojlere treba kontrolirati ovlašteni serviser jednom godišnje, a kod
starijih modela i češće

Servisiranje uređaja za grijanje treba obavljati prije početka ogrjevne sezone, uključujući i nova trošila

Na plinskom je trošilima potrebno svake dvije do tri godine obaviti veći servis i čišćenje

Redovito kontrolirati dimovodne cijevi i koristiti usluge dimjnačara
Ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris, plin se istoga trenutka mora isključiti i nazvati
dežurnog distributera
Tijekom ogrjevne sezone prostorije treba redovito prozračivati

KAKO UBIJA UGLJIČNI MONOKSID

Ugljični monoksid je plin bez boje i mirisa i njegova prisutnost može se jedino prepoznati

u sastavu drugih plinova koji imaju miris. Prostorije se njime pune od stropa prema podu,
budući da je lakši od traka. Koncentracija ugljičnog monoksida u zraku u iznosu većem
od jedan posto izaziva trenutnu nesvjesticu nakon jednog udisaja, pa osoba pada i bez
svijesti nastavlja udisati otrovni plin. Brzina trovanja, dakle ovisi o koncentraciji: od 0,02
do 0,05 % toksična je granična doza, od 0,1 % nastupa smrt nakon višesatnog udisaja, a
koncentracija od 0,2 % izaziva smrt nakon sat vremena. Ako se udiše zrak u kojem ima
0,6 % ugljičnog monoksida smrt nastupa nakon 15 minuta.