Donacije i sponzorstva

                                                                                          

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA ŠTRIGOVA

Štrigova 31, 40312 Štrigova

                   OIB 21565174427

 

OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA

 

DONACIJE

2011.

2012.

KORISNIK IZNOS/kn KORISNIK IZNOS/kn
UDRUGA „Sport za sve“   2.000,00 UDRUGA „Sport za sve“   2.000,00
KUD „Sv. Jeronim“   4.000,00 KUD „Sv. Jeronim“   9.500,00
UDRUGA GRAĐANA „Striga“   3.000,00 UDRUGA HORTUS „Croatiae“   3.000,00
UDRUGA HORTUS „Croatiae“   3.000,00 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA   3.000,00
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA   3.000,00 UDRUGA UMIROVLJENIKA   5.000,00
UDRUGA UMIROVLJENIKA   4.000,00 LD „FAZAN“ ŠTRIGOVA   3.000,00
LD „FAZAN“ ŠTRIGOVA   3.000,00 DVD ŠRIGOVA 27.000,00
DVD ŠRIGOVA 33.000,00 DVD ROBADJE 20.000,00
DVD ROBADJE 10.000,00 DVD STANETINEC 15.000,00
DVD STANETINEC 17.000,00 DVD ŽELEZNA GORA 10.000,00
DVD ŽELEZNA GORA 10.000,00 NK „Plavi“ Prekopa 10.000,00
NK „Plavi“ Prekopa 10.000,00 ODBOJKAŠKI KLUB   3.000,00
ODBOJKAŠKI KLUB   2.000,00 NK „Sloga“ Štrigova 25.000,00
NK „Sloga“ Štrigova 15.000,00 ŠK „Stridon“ Štrigova 15.000,00
ŠK „Stridon“ Štrigova 15.000,00 KARATE KLUB   3.000,00
KARATE KLUB   3.000,00 MOTOCROSS KLUB   2.000,00
MOTOCROSS KLUB   2.000,00 UDRUGA MLADIIH, Stanetinec   2.500,00
UDRUGA MLADIIH, Stanetinec   2.000,00 TZ Općine Štrigova 70.000,00
TZ Općine Štrigova 65.000,00
UKUPNO 206.000,00   228.000,00

 

 

Sponzorstva: NEMA