Edukacija društva distrofičara u sklopu projekta “Znanje je moć”

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec od 06. studenog 2014. godine do 05. studenog 2015. godine provodi projekt pod nazivom Znanje je moć, kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt je usmjeren smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina. U sklopu projekta jednom mjesečno na području MeĎimurske i Krapinsko zagorske županije održavaju se savjetodavno pravne edukacije sa ciljem informiranja starijih osoba sa njihovim pravima i obvezama iz zakona o socijalnoj skrbi. Posebno se stavlja na naglasak na predstavljanje detalja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te sprečavanju njihove zlouporabe. Pravna edukacija provodi se sa ciljem informiranja starijih osoba koji su često vlasnici nekretnina pa se veliki dio njih nalazi na udaru osoba koja s njima žele popisati ugovore što često dovodi do zloupotrebe i ne poštivanja same ugovorne obveza od strane davatelja uzdržavanja.

Edukacija će se održati dana 16. lipnja 2015. u dvorani iznad pošte u Štrigovi u 19:00 sati