Glomazni otpad – obavijest

Glomazni otpad – 07.05.2015. ( četvrtak ) – lokacija: kod Društvenog doma u Štrigovi

DA, jest glomazni otpad NE, nije glomazni otpad
Plastika (stolice, posude…)

Drvenarija (namještaj, palete…)

Metal (posuđe, namještaj…)

Ostalo (madraci, kauči…)

Građevinski otpad (šuta, cigla, beton…)

Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi…)

Akumulatori

Električni i elektronički otpad

Gume