Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda)

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Štrigova  kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Preuzmi (PDF, 241KB)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>