Javni uvid za program gospodarenja gospodarskom jedinicom Štrigova, Mursko Središće – obavijest šumoposjednicima

Savjetodavna služba i izvođač radova Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Koprivnica pozivaju sve zainteresirane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskoj jedinici Štrigova – Mursko Središće.

Gospodarskom jedinicom obuhvaćene su katastarske općine: Gradiščak, Hlapičina, Sveti Martin na Muri, Mursko Središće, Robadje, Selnica, Stanetinec, Štrigova, Štrukovec, Sveti Urban, Zebanec i Željezna Gora.

Javni uvid će biti moguć od 04. ožujka 2015. godine do 23. ožujka 2015. godine u prostorijama Savjetodavne službe Međimurske županije, Zrinsko – frankopanska 9/III, u Čakovcu, radnim danom od 08 do 12 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Odjel za uređivanje šuma, Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica.

Javna rasprava održati će se 23. ožujka 2015. godine u dvorani iznad pošte u Štrigovi, Štrigova bb, u        10 sati.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Raspravu će voditi ispred Savjetodavne službe Mario Vlašić, dipl.ing.šum. i ispred službe za uređivanje šuma Hrvatskih šuma dr.sc. Dalibor Štorga, dipl. ing. šum. i Janka Indir dipl.ing.šum.

S poštovanjem,

             Mario Vlašić, dipl.ing.šum. ,viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika