KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTRIGOVA


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

KLASA: 013-01/13-01/12

URBROJ: 2109/18-13-1

ŠTRIGOVA, 2. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine ŠTRIGOVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: ANTUN ANTONIJE

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. ANTUN ANTONIJE; HRVAT; ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 110; rođ. 15.03.1949; OIB: 99201299490; M

2. ALEKSANDAR KARLOVČEC; HRVAT; ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 56; rođ. 26.04.1977; OIB: 39019675983; M

3. FILIP TKALČEC; HRVAT; LESKOVEC, LESKOVEC 12; rođ. 18.05.1990; OIB: 43434543012; M

4. STANISLAV HERIC; HRVAT; ŽELEZNA GORA, ŽELEZNA GORA 91/A; rođ. 16.04.1962; OIB: 44179679848; M

5. BARBARA BREŽNJAK; HRVATICA; ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 48/A; rođ. 20.07.1992; OIB: 58785873710; Ž

6. BERNARDICA PADARIĆ; HRVATICA; LESKOVEC, LESKOVEC 10; rođ. 10.02.1979; OIB: 52573616831; Ž

7. MARIJA NOVAK-POSAVEC; HRVATICA; SVETI URBAN, SVETI URBAN 62; rođ. 23.06.1972; OIB: 28844556488; Ž

8. DANICA ŠTAMPAR; HRVATICA; SVETI URBAN, SVETI URBAN 2; rođ. 14.07.1968; OIB: 67473610468; Ž

9. ALOJZ HORVAT; HRVAT; STANETINEC, STANETINEC 10; rođ. 25.04.1963; OIB: 80223832821; M

10. MILJENKA JAKOPIĆ; HRVATICA; ŽELEZNA GORA, ŽELEZNA GORA 136/A; rođ. 18.10.1961; OIB: 58919639311; Ž

11. DANICA NOVINIĆ; HRVATICA; PREKOPA, PREKOPA 66; rođ. 27.01.1957; OIB: 77248491365; Ž

12. SANJA GOLENKO; HRVATICA; ROBADJE, ROBADJE 56; rođ. 24.02.1986; OIB: 28942843329; Ž

13. IVAN NOVAK; HRVAT; STANETINEC, STANETINEC 64; rođ. 11.10.1962; OIB: 35800088120; M

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE ŠTRIGOVA

MILENA EDEŠAR DOMINIĆ

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

KLASA: 013-01/13-01/14

URBROJ: 2109/18-13-1

ŠTRIGOVA, 2. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine ŠTRIGOVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositelj liste: BRANKO RESMAN

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. BRANKO RESMAN; HRVAT; ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 95; rođ. 11.07.1941; OIB: 51732741041; M

2. IVAN FRLIN; HRVAT; ŽELEZNA GORA, ŽELEZNA GORA 129; rođ. 23.07.1966; OIB: 55791809511; M

3. DUŠAN REBERNIK; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 93; rođ. 17.07.1951; OIB: 86466120050; M

4. IVAN KOLMANIĆ; HRVAT; SVETI URBAN, SVETI URBAN 246/A; rođ. 07.08.1961; OIB: 73761371048; M

5. MLADEN NOVAK; HRVAT; ROBADJE, ROBADJE 69; rođ. 13.11.1978; OIB: 53253905849; M

6. STJEPAN POZDEREC; HRVAT; GRABROVNIK, GRABROVNIK 87; rođ. 11.12.1962; OIB: 88667622151; M

7. BRANIMIR BALIĆ; HRVAT; STANETINEC, STANETINEC 15; rođ. 26.06.1967; OIB: 21379302308; M

8. BLAŽENKA HERIC; HRVATICA; ŽELEZNA GORA, ŽELEZNA GORA 114; rođ. 06.07.1974; OIB: 48444210743; Ž

9. MARTIN LESJAK; HRVAT; GRABROVNIK, GRABROVNIK 106; rođ. 29.04.1968; OIB: 44625894154; M

10. ZLATKO NOVAK; HRVAT; SVETI URBAN, SVETI URBAN 243; rođ. 05.05.1965; OIB: 33455023840; M

11. LILIJANA SRŠA; HRVATICA; PREKOPA, PREKOPA 61/A; rođ. 08.01.1964; OIB: 87301814977; Ž

12. SREĆKO HERIC; HRVAT; JALŠOVEC, JALŠOVEC 4; rođ. 18.03.1974; OIB: 36412327411; M

13. FRANJO KLOBUČARIĆ; HRVAT; BANFI, BANFI 100/A; rođ. 12.01.1952; OIB: 33321410499; M

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE ŠTRIGOVA

MILENA EDEŠAR DOMINIĆ

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

KLASA: 013-01/13-01/13

URBROJ: 2109/18-13-1

ŠTRIGOVA, 2. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine ŠTRIGOVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: STANISLAV REBERNIK

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. STANISLAV REBERNIK; HRVAT; LESKOVEC, LESKOVEC 42; rođ. 04.05.1964; OIB: 66417860410; M

2. ANTUN ZADRAVEC; HRVAT; ROBADJE, ROBADJE 95; rođ. 24.08.1955; OIB: 16069357245; M

3. VERICA KOŠTI; HRVATICA; BANFI, BANFI 151; rođ. 13.01.1971; OIB: 79133611534; Ž

4. ZDRAVKO SABOLČEC; HRVAT; SVETI URBAN, SVETI URBAN 256; rođ. 22.09.1961; OIB: 54481983349; M

5. ZDRAVKO MIKULAN; HRVAT; PREKOPA, PREKOPA 39; rođ. 15.08.1958; OIB: 58534146865; M

6. ALENKA KOSIČ NOVAK; SLOVENKA; SVETI URBAN, SVETI URBAN 143; rođ. 24.11.1964; OIB: 46129175114; Ž

7. MIRJAM POTOČNIK; HRVATICA; BANFI, BANFI 22/A; rođ. 30.09.1987; OIB: 65505482719; Ž

8. AUGUST KOCEN; HRVAT; ROBADJE, ROBADJE 50; rođ. 18.08.1942; OIB: 08564506859; M

9. MARTINA FILIPOVIĆ; HRVATICA; STANETINEC, STANETINEC 32; rođ. 31.12.1989; OIB: 32664672301; Ž

10. ANTUN KOVAČIĆ; HRVAT; GRABROVNIK, GRABROVNIK 206/A; rođ. 28.03.1966; OIB: 53470313990; M

11. SILVIJA KOCEN; HRVATICA; LESKOVEC, LESKOVEC 51; rođ. 20.09.1983; OIB: 70718113031; Ž

12. DUBRAVKO POSEL; HRVAT; SVETI URBAN, SVETI URBAN 144; rođ. 03.06.1980; OIB: 23581129117; M

13. SINJA FORTNER; HRVATICA; ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 41; rođ. 22.09.1989; OIB: 18374891401; Ž

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE ŠTRIGOVA

MILENA EDEŠAR DOMINIĆ

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

KLASA: 013-01/13-01/18

URBROJ: 2109/18-13-1

ŠTRIGOVA, 3. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine ŠTRIGOVA, sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

  1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: ANTUN ANTONIJE

  1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositelj liste: BRANKO RESMAN

  1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: STANISLAV REBERNIK

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE ŠTRIGOVA

MILENA EDEŠAR DOMINIĆ