Kontakti

OPĆINA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 31

40312 ŠTRIGOVA

Tel. 00385 (0)40 851 039
UPRAVA mob. 099 735 8111
00385 (0)40 851 134

NAČELNIK Stanislav Rebernik mob. 099 735 8099
ZAMJENIK NAČELNIKA Damir Kovačić mob: 098636730

Fax. 00385 (0)40 851 039

E mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr

Web: www.opcinastrigova.hr