Natječaj

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Štrigova od 21. prosinca 2012. godine o dodijeli jednokratnih pomoći redovnim studentima koji se školuju na visokim školama i fakultetima i   studentima koji su upisali postdiplomski studij (nakon završenog studija – magisterij ili doktorat) i temeljem Zaključka o visini ukupnih sredstava za jednokratne pomoći prema mjestu studiranja i upisa postdiplomskog studija raspisuje se

N A T J E Č A J

za dodjelu jednokratnih pomoći u 2013. godini

 1. Pravo sudjelovanja temeljem natječaje imaju studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Štrigova, da su studenti druge, treće, četvrte ili pete godine te studenti koji su upisali postdiplomski studij. Na natječaj se ne mogu javiti sadašnji redovni stipendisti Općine Štrigova.

2. Ukupno će se dodijeliti jednokratnih pomoći u sveukupnom iznosu od 28.000,00 kn.

3. Uz pismenu molbu s kratkim životopisom potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe ili potvrdu o upisu na postdiplomski studij,

– presliku osobne iskaznice za podnosioca molbe te presliku osobne iskaznice za oba roditelja i

– potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosjekom ocjena za završenu akademsku godinu.

4. Molbe se podnose na adresu: Općina Štrigova, Štrigova 31, 40312 Štrigova, s naznakom ZA POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE ŠTRIGOVA u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

5. Na osnovu pristiglih molbi Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Štrigova će utvrditi koliko će se jednokratnih pomoći dodijeliti i u kojoj visini studentima prema mjestu studiranja i upisa na postdiplomski studij.

6. Ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova ili na telefon 040 851 039.