Popis vijećnika

POPIS VJEĆNIKA 2013.

Izabrani za vijećnike Općinskog vijeća Općine Štrigova temeljem Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12. ) su:
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

1. MIRJAM POTOČNIK
2. ANTUN ZADRAVEC
3. VERICA KOŠTI
4. DUBRAVKO POSEL
5. ZDRAVKO MIKULAN
6. ALENKA KOSIČ NOVAK

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

1. BRANKO RESMAN
2. IVAN FRLIN
3. DUŠAN REBERNIK
4. IVAN KOLMANIĆ
5. MLADEN NOVAK
6. STJEPAN POZDEREC

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

1. ANTUN ANTONIJE

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Štrigova je IVAN FRLIN

I zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Štrigova je ANTUN ZADRAVEC
II zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Štrigova je MLADEN NOVAK