Evidencija ugovora

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa:330-01/11-02/01; Urbroj: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/2003. i 144/2010.) Općine Štrigova  objavljuje evidenciju ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi.

  1. I) Ugovori o javnoj nabavi
Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
  1. godina
1. E-MV-1-2010 Otvoreni postupak 20.04.2010. 136.530,00 31.12.2010. Mehanizacija „Čavničar“,Štrigova 31.12.2010. 91.600,56
2. E-VV-1-2010 Otvoreni postupak 16.07.2010. 791.353,69 31.10.2010. Đurkin d.o.o. za projektiranje, građenje i trgovinu, Čakovec 31.12.2010. 435.029,27
  1. godina
1. E-MV-1-2011 Otvoreni postupak 03.03.2011. 188.374,35 15.03.2011. Đurkin d.o.o. za projektiranje, građenje i trgovinu, Čakovec 31.12.2011. 360.664,85
  1. godina
1. 2012/12012/S002-0073489 Otvoreni postupak 05.12.2012. 198.875,00 31.12.2012. Tegra  doo, Mihovljanska 70, Čakovec 26.04.2013. 190.812,50
  1. godina
1. NMV-01/13 Otvorenipostupak 03.12.2013. 22.250,00 31.12.2014. Mehanizacija „Čavničar“,Štrigova
2. JN EN-1/2013 Otvorenipostupak 12.10.2013. 310.479,75 31.12.2013. „TEKELI PROJEKT – INŽENJERING“  doo M. Središće , M. Kovača 72 25.10.2013. 310.479,75
  1. II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma: nema