Katalog informacija

Na osnovi Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Štrigova donijete na 39. sjednici Općinskog poglavarstva Općine Štrigova održane dana 05. studenoga 2004. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Štrigova održane na istoj sjednici donosi

 

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

UVODNE NAPOMENE

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova u posjedu ima brojne informacije, većinom u pisanom obliku, u originalnu ili fotokopiji. Za informacije koje nisu navedene u Katalogu, obratite se službeniku za informiranje.

 

VRSTE INFORMACIJA:

 

  1. 1.      Ured Općine

 

1.1. Originalni akti Općinskog vijeća od 1993. godine na dalje  (statuti, proračuni, odluke,
        pravilnici, poslovnici, rješenja, zaključci, programi i sl.)
1.2. Zapisnici o radu radnih tijela Općinskog  vijeća
1.3. Propisi i akti načelnika
1.4. Originalni akti Općinskog  poglavarstva od 1993. godine (odluke, zaključci, rješenja,
       pravilnici, naredbe i sl.)
1.5. Zapisnici o radu radnih tijela Općinskog poglavarstva
1.6. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća i sjednica Općinskog poglavarstva Općine Štrigova
1.7. Službeni glasnici Međimurske županije od 1995. godine
1.8. Sporazumi i ugovori sklopljeni s pravnim i fizičkim osobama
1.9. Izborna dokumentacija o izborima za Općinsko vijeće i mjesnu samoupravu
1.10. Informacije o funkcioniranju web stranica Općine Štrigova
1.11. Podaci o mjesnim odborima

 

 

  1. 2.      Graditeljstvo, zaštita okoliša, stambeni i komunalni poslovi

 

 

2.1. Informacije vezane uz prostorno planiranje i zaštitu okoliša
2.2. Informacije vezane uz komunalnu infrastrukturu (redovno održavanje i izgradnja,
priključenje na infrastrukturu)
2.3. Informacije vezane uz promet
2.4. Informacije vezane uz korištenje javnih površina
2.5. Informacije vezane uz komunalni red
2.6. Informacije vezane uz komunalna potraživanja (komunalna naknada, komunalni doprinos)
2.7. Informacije o radu trgovina i ugostiteljskih objekata
2.8. Informacije o poticanju razvoja poduzetništva i subvencioniranju poljoprivredne
proizvodnje
2.9. Natječajna dokumentacija i odluke o javnoj nabavi za potrebe Općine Štrigova
i drugi podaci i informacije iz nadležnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.      Financiranje

 

 

3.1. Informacije vezane uz planiranje proračuna i njegovo izvršavanje
3.2. Informacije vezane uz financiranje korisnika proračuna
3.3. Informacije vezane uz naplatu proračunskih prihoda
i drugi podaci i informacije iz nadležnosti.

 

 

 

  1. 4.        Društvene djelatnosti

 

4.1. Podaci o socijalnom programu Općine Štrigova i korisnicima
4.2. Podaci o suradnji s nevladinim udrugama iz djelokruga zdravstva i socijalne skrbi
4.3. Podaci vezani uz organizaciju i ustrojstvo predškolskog odgoja i obrazovanja
4.5. Podaci o financiranju i provođenju programa u školstvu izvan državnog pedagoškog
standarda i stipendiranje
4.6. Informacije o priredbama i manifestacijama pod pokroviteljstvom Općine Štrigova
4.7. Informacije o sportu
4.8. Informacije o ustrojstvu, zakonitosti djelovanja i pružanju usluga ustanova kulture
i informacije iz nadležnosti.