Prijava za kom. redara

PRIJAVITELJ:

 

ADRESA:

 

BR.TEL. ___________________                             KLASA:____________________________

DATUM: __________________                              UR.BROJ:___________________________

DATUM: ___________________________

 

OPĆINA ŠTRIGOVA

Komunalno redarstvo

 

PRIJAVA

 

Kojom prijavljujem počinitelja ___________________________________________________ iz

______________________________________________________________________________

Zbog _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

i molim da se izvrši očevid i pokrene postupak radi sprečavanja gore opisanog.

 

ZAPRIMIO:

_____________________________                        ____________________________________

Vlastoručni potpis prijavitelja