Kontakt općina

OPĆINA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 31
40312 ŠTRIGOVA

tel: 00 385 (0)40/851-039 – uprava
tel: 00 385 (0)40/851-134 – načelnik
fax: 00 385 (0)40/851-039
mob: 00 385 (0)99/ 735 8111 -uprava
mob: 00 385 (0)99/ 735 8099 – načelnik
mob: 00 385 (0)99/ 335 8111 -računovodstvo
mob: 00 385 (0)99/ 732 9660 – komunalni redar
mob: 00 385 (0)99/ 970 2820 – grobar

e-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr
web: www.opcinastrigova.hr