Rezultati izbora za općinskog načelnika općine Štrigova

KLASA: 013-01/13-01/27
URBROJ: 2109/18-13-01
Štrigova, 19.05.2013.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Štrigova utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

I. Od ukupno 2.466 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.183 birača, odnosno 47,97%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.183 birača, odnosno 47,97%. Važećih listića bilo je 1.168, odnosno 98,73%. Nevažećih je bilo 15 listića, odnosno 1,27%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: STANISLAV REBERNIK
548 glasova, 46,32%

Zamjenik kandidata: ZDRAVKO SABOLČEC

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

 

2. Kandidat: BRANKO RESMAN
469 glasova, 39,64%

Zamjenik kandidata: IVAN KOLMANIĆ

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

 

3. Kandidat: ANTUN ANTONIJE
151 glasova, 12,76%

Zamjenik kandidata: ALEKSANDAR KARLOVČEC
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

III. Utvrđuje se da na izborima za načelnika Općine Štrigova niti jedan kandidat nije dobio potreban broj
glasova – više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na temelju članka 95. st. 1. Zakona
održati drugi krug glasovanja.

 

KLASA: 013-01/13-01/29
URBROJ: 2109/18-13-01
Štrigova, 19.05.2013.

 

Na temelju članaka 95. i 102. st. 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Štrigova donijelo je i objavljuje

 

ODLUKU
O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ŠTRIGOVA

 

I. Drugi krug glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Štrigova održat će se u nedjelju, 2. lipnja
2013.

II. U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između dva kandidata s najvećim brojem glasova:

1.  Kandidat: STANISLAV REBERNIK

Zamjenik kandidata: ZDRAVKO SABOLČEC

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

2.  Kandidat: BRANKO RESMAN

Zamjenik kandidata: IVAN KOLMANIĆ

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

 

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ŠTRIGOVA
MILENA EDEŠAR DOMINIĆ