Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nab. u Općini Štrigova

Pravilnik o provedbi potupaka jednostavne nabave u Općini Štrigova

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju