Strategija

prr_logo_strigova
Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine nastao je iz potrebe za postavljanjem temeljnih odrednica koje će definirati u kojem smjeru će se odvijati društveni i gospodarski razvoj općine. Dokument strateškog razvojnog programa usklađen je sa svim relevantnim strateškim dokumentima na nacionalnom i županijskom nivou. Ovaj dokument sadrži opis vizije, strateških ciljeva, prioriteta, razvojnih mjera i predviđenih aktivnosti po svakoj mjeri kojom će se ostvariti zadani strateški ciljevi.
Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine možete preuzeti OVDJE.