Rezultati izbora za članove/članice općinskog vijeća općine Štrigova

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ŠTRIGOVA
KLASA: 013-01/13-01/28
Štrigova, 19.05.2013.Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Štrigova utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŠTRIGOVA.

Od ukupno 2.466 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.183 birača, odnosno 47,97%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.183 birača, odnosno 47,97%. Važećih listića bilo je 1.160, odnosno 98,06%. Nevažećih je bilo 23 listića, odnosno 1,94%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
537 glasova, 46,29%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: STANISLAV REBERNIK

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
470 glasova, 40,52%

Nositelj liste: BRANKO RESMAN

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
153  glasova,13,19%

Nositelj liste: ANTUN ANTONIJE

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću
su:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: STANISLAV REBERNIK

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: BRANKO RESMAN

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ANTUN ANTONIJE

 

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

dobila je 6   mjesta te su s te liste izabrani:

1. STANISLAV REBERNIK

2. ANTUN ZADRAVEC

3. VERICA KOŠTI

4. ZDRAVKO SABOLČEC

5. ZDRAVKO MIKULAN

6. ALENKA KOSIČ NOVAK

 

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
dobila je 6   mjesta te su s te liste izabrani:

1. BRANKO RESMAN

2. IVAN FRLIN

3. DUŠAN REBERNIK

4. IVAN KOLMANIĆ

5. MLADEN NOVAK

6. STJEPAN POZDEREC

 

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:

1. ANTUN ANTONIJE

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA OPĆINE ŠTRIGOVA
MILENA EDEŠAR DOMINIĆ