Djelatnici

1.Mirjana Gregur-Sever, administrativna tajnica

2. Nataša Tomšić, računovodstvena referentica

3. Vid Marčec, komunalni redar

4. Jožef Vegič, grobar

5. Jagoda Horvat, spremačica