Uredovno vrijeme

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07:00 do 15:00 sati

Za stranke od 08:00 do 15:00 sati

Prijem stranaka za načelnika prema dogovoru.